เปิดเผยแล้ว! 13คน ดื่มฉี่ตัวเองเพื่อเอาตัวรอด ใช้หินชุดไฟเผาเสื้อแก้หนาว (คลิป)