ความสุขต่างก่อนวางวาย คนทุกวันนี้ มีความสุขที่แตกต่างกันไป

สุขต่างก่อนวางวาย

อยู่กับปัจจุบันนั้นให้สุข

ไม่สร้างทุกข์ให้ผู้อื่นให้ขื่นขม

ทำประโยชน์สูงสุดแก่สังคม

รอวันล้มถมกายไปตามยุค

ชีวิตก็แค่นี้.. นี่ละหนอ

อยู่เพียงพอก็พอเพียงอย่าเสี่ยงขลุก

กอบโกยโกงกันไปใจเคล้าคลุก

จมกองทุกข์ทุกคืนวันจวบบั้นปลาย

สมบัติพัสถานแค่ผ่านทิ้ง

แม้ร่างจริงก็ถูกเผาเถ้ายังหาย

คงชื่อเสียงความดีมิมีกลาย

ทั้งหญิงชายตายไปตามเวลา

อยู่กับปัจจุบันคืนวันผ่าน

ทำใจให้เบิกบานกันเถิดหนา

อดีตที่หวีดหวิวปลิวลับตา

อนาคตยังไม่มาอย่าคว้าคละ

ลดละโลภโกรธขึ้ง.. เลิกหลง

โลกธรรมย้ำตรง.. แปดข้อ

สี่คู่อยู่จงปลดปลง.. อย่ายึด

ฮึดฮัดสู้อย่าท้อ.. ฝึกไว้สู่ผล

ตถตา สะมะภพ 02/12/60

คนทุกวันนี้ มีความสุขที่ไม่ต้องเหมือนกัน
1. บางคนไปท่องเที่ยวเพราะ มีเวลา มีเงิน ไม่มีใครให้พะวง

2. บางคนชอบขี่จักรยาน ได้ออกกำลังกายเห็นสิ่งสวยงามที่ซ่อนเร้นอยู่รายทาง

3. บางคนชอบ เข้าวัด ทำบุญภาวนา ทำจิตใจให้สะอาด ดื่มด่ำในรสพระธรรม

4. บางคนชอบทำสวน ปลูกพืชผักเป็น งานอดิเรกที่แสนวิเศษ

5. บางคนเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม อุทิศตนให้สาธารณะกุศล ผู้ที่อุทิศตนให้กับประเทศชาติ เป็นบุคคลระดับมันสมอง เป็นทรัพยากรที่มีค่า

6. บางคนช่วยเลี้ยงดูหลาน เขาว่าแขนงแรงกว่ากิ่งจริงนะ เป็นความสุขที่ได้ช่วยลูกสุดที่รัก และ เฝ้าดูการเจริญเติบโตของเลือดเนื้อเชื้อไข

7. บางคนได้ดูแลสามีและภรรยาสุดที่รัก จัดว่าประเสริฐนัก ดูแลคนที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมา ทำให้รู้ว่าน้ำตาลไม่มีวันคลายรสหวาน

8. บางคนได้ดูแลบุพการี โชคดีที่สุดที่ได้ปรนนิบัติพระอรหันต์ สุขที่ได้ทำเพื่อท่านก่อนสายเกิน

9. บางคนมีสวรรค์อยู่ในบ้าน แค่เอนกาย เปิดเพลงเบาๆ เขาก็ว่าสุขแล้ว

ชีวิตบั้นปลายแตกต่างกัน เราไม่จำเป็นต้องเหมือนใครและเอาอย่างใคร สุขใครสุขมัน สุขในสิ่งทีทำ